CAMP. PROVINCIALE INDIVIDUALE  2a SERIE – 3a prova 2024

CAMP. PROVINCIALE INDIVIDUALE  2a SERIE – 2a prova 2024

CAMP. PROVINCIALE INDIVIDUALE  1a SERIE – 3a prova 2024

CAMP. PROVINCIALE INDIVIDUALE  1a SERIE – 2a prova 2024

CAMP. PROVINCIALE A COPPIE 2024 – 1a PROVA

CAMP. PROVINCIALE INDIVIDUALE – 2a SERIE – 1a prova 2024

CAMP. PROVINCIALE INDIVIDUALE – 1a SERIE – 1a PROVA 2024

CAMP. PROVINCIALE  BOX  2024 – 1a PROVA